Training Samen Dementie Vriendelijk

wandelenSinds september draait de wandelgroep voor mensen met dementie onder leiding van Sjoukje Korver.  Het is een hele gezellige groep geworden die bijdraagt aan het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit Voorne atletiekleden zijn er ook veel positieve reacties op dit initiatief.


De groep wandelt wekelijks onder leiding van Sjouke en er is tot nu toe één vaste vrijwilliger die in de achterhoede meewandelt. Er is onlangs een oproep gedaan voor nog meer vrijwilligers die het leuk zouden vinden om dit per toerbeurt te doen.

Aangezien dementie een ziektebeeld is waarbij het soms voor omstanders moeilijk is om in te schatten wat de juiste benadering is en hoe je beste kunt reageren op ander gedrag worden de leden van Voorne Atletiek van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gratis training die gegeven gaat worden door medewerkers van Samen Dementie Vriendelijk.

Deze trainingen zijn een initiatief van Alzheimer Nederland, Deltaplan Dementie, PGGM en het ministerie van VWS.
Wij worden steeds ouder en daarmee stijgt ook het aantal mensen met dementie. Iedereen zal er in de toekomst mee in aanraking komen.
 De overheid wil daarom de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als je dementie kunt herkennen en iets kunt betekenen voor iemand met dementie of zijn mantelzorger.

We hopen dus op een grote opkomst bij de gratis training.
Deze is gepland op maandagavond 29 januari 2018 in het clubgebouw in Brielle.
De training duurt ongeveer 2,5 uur waarbij het 1e gedeelte is ingericht voor kennis over dementie en het 2e gedeelte wordt aangepast op de doelgroep (leden van Voorne Atletiek en vrijwilligers van de wandelgroep)


Neem alvast een kijkje op de website:
https://samendementievriendelijk.nl/

Er kunnen min. 10 en max. 20 mensen deelnemen aan deze training.
Schrijf u dus snel in😊 en stuur een mail naar secretaris@voorneatletiek.com

samendementievriendelijk