Nieuwsbrief

Voor en door leden
Lopen een individuele sport? Helemaal niet! Dat blijkt wel uit onze nieuwsbrief die met enige regelmaat wordt uitgegeven. In 2016 streven wij er zelfs naar om de nieuwsbrief maandelijks uit te gaan geven. Het nieuws in de nieuwsbrief is voor, en bij voorkeur, geschreven door de leden van Voorne Atletiek.

Met de nieuwsbrief hopen we de onderlinge communicatie en betrokkenheid tussen de leden onderling en tussen de leden en het bestuur een positieve impuls te geven en juist de spontane inzendingen zijn meer dan welkom.

De nieuwsbrief voor de jeugd
Voor de jeugdleden is er een eigen nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt ten opzichte van de verenigingsnieuwsbrief minder frequent uitgegeven. Het nieuws in de jeugdnieuwsbrief is uitsluitend toegespitst op jeugdzaken. Ook is er ruimte vrijgemaakt voor vaste, steeds weer terugkerende items. Om ook de seniorleden op de hoogte te houden van wat er zoal binnen de jeugdafdeling zich afspeelt wordt de jeugdnieuwsbrief tezamen met de volgende uitgave van de verenigingsnieuwsbrief aan alle leden van Voorne Atletiek verspreid.

Schrijf mee!
Wil je zelf een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? Je artikelen, graag met foto, zijn altijd meer dan welkom en kun je sturen aan nieuwsbriefvoorneatletiek@gmail.com
Ingeleverde kopy kan worden ingekort of veranderd.

Uw advertentie in de nieuwsbrief?
Natuurlijk kunt u adverteren in de nieuwsbrief. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via sponsoring@voorneatletiek.com

In de rechterkolom hier op de website staan alle reeds verschenen nieuwsbrieven.