Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging begint altijd op de 1ste van de maand waarin wordt ingeschreven en wordt minimaal een kwartaal aangegaan, een kwartaal eindigt per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Het lidmaatschap wordt elk kwartaal automatisch verlengd.

Aanmelding lidmaatschap
Om lid te worden van de vereniging kunt u gebruik maken van een van onderstaande aanmeldingsformulieren.  Na het invullen krijgt u een bevestiging per e-mail.

•    Kleuter atletiek (6 jaar) - inschrijfformulier kleuters
•    Jeugd (7 t/m 18 jaar) - inschrijfformulier jeugd
•    Senioren (vanaf 18 jaar) - inschrijfformulier senioren
•    Sportief wandelen - inschrijfformulier wandelaars
•    Jurylid - inschrijfformulier jurylid

Meer informatie over:
•    Contributie             
•    Trainingslocaties           

Proeftrainingen
Nieuwe atleten kunnen gebruik maken van een proefperiode. De nieuwe atleet meldt zich bij een trainer en mag maximaal 4 keer gratis meetrainen (wandelaars 2 keer). Daarna dient de nieuwe atleet lid te worden om verder mee te kunnen trainen. De trainer bewaakt deze afspraak middels een bevestiging via de ledenadministratie.
Voor het volgen van proeflessen is het nog niet nodig om lid te worden. Neem hiervoor contact op met de trainers voor volwassenen en/of de jeugdtrainers voor jeugd.

Belangrijk: Gedurende de proefperiode traint de nieuwe atleet geheel op eigen risico mee. Er is namelijk nog geen inschrijving en daarmee geen verzekering via de Atletiekunie.

Beginnerscursus
Nieuwe lopers kunnen onder begeleiding van een gediplomeerd trainer vanaf twee locaties geheel vrijblijvend kennismaken met de loopsport. Het doel is om na 12 weken op een verantwoorde wijze een afstand te kunnen lopen van ca. 5km. Deze cursus start ieder voor- en najaar. Bij voldoende belangstelling kan de beginnerscursus worden vervolgd in een groep waar wordt getraind voor een 10 km loop.
Lopers die via de beginnerscursus lid worden van de vereniging betalen geen inschrijfkosten.
Wanneer er weer nieuwe beginnersgroepen starten vindt u hier meer informatie.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals een verhuizing, wijziging bankgegevens of mailadres, dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@voorneatletiek.com

Op de factuur staan alle gegevens zoals die bekend zijn in onze ledenadministratie. Klopt dat niet, meldt dit dan meteen.

Regeling Rustende Leden
Een rustend lid is iemand die voor een langere periode (minimaal een kwartaal) niet actief kan meetrainen (regeling rustende leden). Voorbeelden hiervan zijn: langdurige ziekte, zwangerschap, verblijf buitenland of een blessure. Voor deze mensen bestaat een mogelijkheid om rustend lid te worden. Vul daarvoor dit formulier in.

Regeling donateurs
De vereniging kent behalve leden ook donateurs (regeling donateurs). Een donateur is iemand die de vereniging periodiek geldelijk steunt. Voorbeelden hiervan zijn: oud leden en/of andere personen die betrokken willen blijven bij de vereniging of bedrijven die niet willen sponsoren (geen tegenprestatie wensen) maar de vereniging wel financieel willen ondersteunen.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het is natuurlijk jammer als het lidmaatschap wordt opgezegd. Opzegging kan alleen via het Afmeldformulier lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie.

Het lidmaatschap eindigt bij opzegging altijd aan het einde van het lopende kwartaal.  

De opzegtermijnen zijn:
- voor 31 maart
- voor 30 juni
- voor 30 september
- voor 15 november  - Deze datum geldt ook als je alleen je wedstrijdlicentie wilt opzeggen!

Let op: als je na 15 november opzegt, moeten we nog een heel jaar de contributie en evt. wedstrijdlicentie Atletiekunie doorberekenen!!

De opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Als u binnen 1 à 2 weken geen bevestiging ontvangt, kunt u ervan uit gaan dat uw opzegging de ledenadministratie niet heeft bereikt en u daardoor nog steeds lid bent en blijft.

Uw lidmaatschap is dus pas definitief opgezegd al u een bevestiging ontvangen heeft.