Contributie

Contributie
Alle leden van Voorne Atletiek ontvangen per kwartaal een contributiefactuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen contributie van de vereniging Voorne Atletiek (contributie-VA) en contributie van de Atletiekunie (contributie-AU). Op de contributiefactuur worden de volgende zaken in rekening gebracht:

Contributie-VA, per kwartaal
De contributie-VA na het aanmelden wordt als volgt in rekening gebracht:

  • 1e maand kwartaal, gehele kwartaal
  • 2e maand kwartaal, gehele kwartaal
  • 3e maand kwartaal, pas het nieuwe kwartaal

Bij opzegging is de contributie-VA voor het kwartaal waarin de opzegging wordt gedaan is nog verschuldigd.

Contributie-AU, per kalenderjaar
Ondanks alle goede voorbereidingen tijdens het beoefenen van de atletiek kan er altijd iets mis gaan. De contributie-AU is daarom voor iedereen verplicht in verband met de ongevallen- en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De contributie-AU wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste factuur de contributie-AU in rekening worden gebracht. Opzegging van het lidmaatschap (en daarmee voorkoming van de verlenging) dient plaats te vinden vóór 15 november. Indien na die datum wordt opgezegd is de contributie voor het gehele volgende kalenderjaar verschuldigd. Restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Kosten eventuele wedstrijdlicentie, per kalenderjaar
Om aan officiële Atletiekunie-wedstrijden mee te doen is een wedstrijdlicentie nodig. Een licentie is een kalenderjaar geldig. Voor jeugdleden heeft Voorne Atletiek de wedstrijdlicentie verplicht gesteld. Reden hiervoor is dat Voone Atletiek deelname aan wedstrijden promoot waaronder ook de clubkampioenschappen zowel outdoor als indoor. De jeugdwedstrijden worden aangemeld bij de Atletiekunie zodat alle mogelijke records die gerealiseerd worden dan ook officieel zijn. Voor senioren bestaat de mogelijkheid om zonder licentie lid te zijn.

Borg zelfwerkzaamheid, eenmalig bij inschrijving onder voorwaarden ‘zelfwerkzaamheid’
Lid zijn van een vereniging betekent ook dat er vrijwilligerswerk wordt verricht, zie het onderwerp ‘zelfwerkzaamheid’. Iedereen betaalt eenmalig een borg welke jaarlijks blijft staan als de zelfwerkzaamheid wordt ingevuld. Indien de zelfwerkzaamheid niet wordt ingevuld wordt deze in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar weer in rekening gebracht en wordt deze gezien als het afkopen van de verplichting voor dat jaar.

Bij opzegging wordt de borg naar rato verrekend met de geleverde zelfwerkzaamheid. Indien het opzeggend lid de resterende zelfwerkzaamheid alsnog wil invullen, kan dit in overleg.

Inschrijfgeld, eenmalig bij inschrijving
Bij inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld berekend, tenzij de nieuwe atleet lid wordt via de beginnerscursus. Dit bedrag bestaat o.a. uit een doorbelasting inschrijfgeld van de Atletiekunie.

Vaststelling contributiehoogte
Het vaststellen van de contributie vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Betalen van de contributiefactuur
Automatische incasso heeft grote voorkeur vanuit de vereniging. Het formulier kunt u hier downloaden. Na invullen getekend retour naar de ledenadministratie.

Indien er wordt gekozen voor handmatige betaling, vermeld altijd je lidnummer en factuurnummer bij de betaling. Dit is belangrijk om de betalingen correct te registreren.

Betaal op tijd! De factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. Doe je dat niet, dan wordt er € 5,- aanmaningskosten per aanmaning in rekening gebracht.

Indien er vragen zijn of indien er iets niet duidelijk is op de factuur, neem dan contact op met de ledenadministratie of de penningmeester. Verander niet zomaar het te betalen bedrag.

contributie 2020

Wandelen: € 30 per kwartaal en 1 maal per jaar bijdrage Atletiekunie.