Ereleden

Erelid:

Hadde Verhoeff † 

 

Leden van Verdienste:

Gerard Rila

Fred Monte

Chris Mijer

Thea van der Molen

Martin Dijkgraaf

Frans van Es

Hans van 't Hof  †

Marianne van 't Hof- Ista

Jan Ketellapper

Ben Mol

Wim Padmos

Arjo Zwart